LU Bibliotēkas sniegtais atbalsts studiju procesā:

Bibliotēkā pieejamie informācijas resursi atrodami Kopkatalogā un Primo.

Nepieciešamo grāmatu piegādi uz vēlamo LU filiāli. Pieprasījuma formu iespējams aizpildīt šeit.

Pamācības grāmatu un citu informācijas resursu meklēšanā:

Pieeja elektroniskajiem žurnāliem un grāmatām nozarēs.

Piedāvājam Informācijas resursu sarakstu izveidi, lai atvieglotu referātu un noslēguma darbu izstrādi.

Iespēja uzdot jautājumus bibliotekāram

Vairāk par LU Bibliotēku meklē šeit.