Sadarbības līguma slēgšana ar Tukuma novada pašvaldību

Latvijas Universitāte (LU) turpina slēgt sadarbības līgumus ar novadu pašvaldībām – 17. jūnijā līgumi tika parakstīti ar Zemgales un Kurzemes novadu pašvaldībām, līgumslēdzēju pusēm viesojoties Tukuma un Kuldīgas filiālēs. Tikšanās laikā LU rektors profesors I. Muižnieks pateicās pašvaldībām par līdzšinējo sadarbību un iespējām produktīvi turpināt iesākto.

LU Tukuma filiālē tika noslēgti sadarbības līgumi ar Tukuma un Dobeles novada domēm. No LU puses līgumu slēdza LU rektors I. Muižnieks, bet no Dobeles novada pašvaldības – priekšsēdētājs I. Gorskis. Tukuma novada domi pārstāvēja priekšsēdētaja vietniece I. Priede un sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja G. Rugāja. Pašvaldību pārstāvji pauda atzinīgus vārdus, ka reģionā ir iespēja iegūt tik ļoti pieprasīto pedagoga un sociālā darbinieka izglītību, studējot tuvāk savai dzīves vietai un apvienojot studijas ar darbu un ģimenes dzīvi.

LU Kuldīgas filiālē uz sadarbības līgumu slēgšanu bija aicinātas Kurzemes reģiona pašvaldības. Ieradās Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa, Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītāja S. Dubure, Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs A. Priedols, Saldus novada fomes priekšsēdētāja vietniece I. Vanaga, Talsu novada fomes priekšsēdētājas vietnieks A. Astrātovs, Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Mačtams, Ventspils novada Izglītības pārvaldes vadītāja A. Klimoviča, Ventspils valstspilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja I. Tamane un vietniece J. Jansone.

Kopējās sarunās pašvaldību pārstāvji iezīmēja novadu vajadzības, kuras būtu nepieciešams realizēt sadarbības rezultātā un norādīja, ka izteikts profesionāļu trūkums ir izglītības sektorā – logopēdi, eksakto zinību pedagogi, skolu psihologi, valodu pedagogi, sākumskolas pedagogi, pirmsskolas pedagogi u. c., kā arī nepieciešami juristi, juristu palīgi, datorprogrammētāji, sabiedrības vadības speciālisti maģistra līmenī un uzņēmējdarbības studiju programmas. Īpaši tika aktualizētas īsās specializācijas studiju programmas (jaunas kvalifikācijas iegūšanai) un mūžizglītības kursi dažādu jomu pilnveidei. Pašvaldības savās attīstības stratēģijās ir iestrādājušas atbalsta sistēmu, t. sk. speciālistu sagatavošanai – stipendijas nepilna laika studentiem.

Tika pārrunāti arī citi sadarbības virzieni – kopēji projekti, konferences, pieredzes popularizēšana utt. Visi klātesošie atzinīgi novērtēja šādu tikšanos, kas, rektora I. Muižnieka vārdiem sakot, “skaidri iezīmēja Latvijas Universitātes būtību – kopš ir pievienotas filiāles, Universitāte tiešām ir visas Latvijas Universitāte”.

Svinīgajos līgumslēgšanas pasākumos klātesoši bija arī LU pārstāvji – prorektore I. Druviete, Reģionālā centra vadītāja G. Kraģe, LU Tukuma filiāles vadītāja I. Jonuša un LU Kuldīgas filiāles vadītāja R. Karloviča.

Dalīties